top of page
  • Obrázek autoraSimona

Proč by podle mě měli Češi a Češky mluvit německy?

Aktualizováno: 14. 5. 2021

V tomto článku se možná dotknu citlivého tématu, ale věřím, že bude mít odezvu.


Vztah češtiny a němčiny byl a je dost komplikovaný, ale myslím si, že pro Čechy je němčina nejužitečnějším cizím jazykem. Nechci hanět angličtinu jako mezinárodní a univerzální komunikační prostředek, ale ani angličtina není vždy univerzálním komunikačním prostředkem, zvláště pak, když se člověk dostane do čistě německy mluvícího prostředí. Češi a Němci mají společnou historii a v Čechách a na Moravě existuje dodnes mnoho německy psaných textů, kterým už dnes ani nikdo nerozumí, zatímco dříve bylo mnohem běžnější německy rozumět a hovořit.

Když potom chce člověk studovat nějaký humanitní obor, je němčina opravdu potřebná k práci s originálními materiály. Člověk ale nemusí být polyhistor nebo filozof, aby se naučil německy. Stále platí, že řemeslo má zlaté dno a kam jim jít na zkušenou než do německy mluvících zemí, které jsou pořád co by kamenem dohodil. Člověk vyjde ze své komfortní zóny, naučí se jazyk i třeba svých budoucích klientů a otevírají se mu tak větší možnosti výdělku.

Posledním bodem bude podobnost mentality jazyka. I když je čeština slovanský jazyk a němčina germánský, existuje mnoho podobností v přístupu k určitým slovům, frází a příslovím. Němčina se vám bude učit jedna báseň.

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page