top of page
IMG_9282.png
IMG_9293.png
IMG_9282a.png
 • Jak dlouhá je jedna lekce?
  Jedna lekce trvá zpravidla 60 nebo 90 minut, z mého pohledu je ale kratší setkání lepší, protože se můžeme intenzivně soudtředit na jedno téma, na kterém procvičíme všechny dovednosti. Delší kurzy jsou pro ty, kteří se nemohou zařídit jinak.
 • Jak přesně probíhají lekce a kurzy?
  Po zaplacení počtu lekcí nebo jednorázového kurzu a připsání na účet dostanete adresu do permanentní zoomové místnosti a svůj google classroom, kam budu ukládat všechna cvičení a materiály, které jsou jen pro Vás. Z lekce pořizuji záznam a ukládám také slovní zásobu, nemusíte si tedy v průběhu hodiny nic psát.
 • Na co se zaměřujete v hodinách němčiny?
  Zaměřuji se hlavně na rozvoj čtení, psaní, poslechu a mluvení, ale mojí slabostí je vše, co se týká německy mluvícíh zemích, hlavně kultury a společnosti.
 • Na jaké platformě probíhá výuka?
  Osobně se mi nejlépe osvědčila platforma zoom, která poskytuje všechny nástroje pro efektivní výuku včetně tabule, chatu a možnosti kvízů.
 • Jaké používáte k výuce učebnice?
  Ve výuce, pokud se s někým vyloženě nepřipravuji na zkoušku, učebnice nepoužívám. Věřím, že ke studentovi přichází gramatika podle jeho tempa a ne podle učebnice. To stejné platí pro slovní zásobu. Vyrábím pro každého studenta materiály samostatně.
 • Jaké používáte v online výuce nástroje?
  Velmi jsem si oblíbila jamboard a padlet, ale pro brainstorming je za mě nejlepší coggle.
 • Jaké je Vaše vzdělání v němčině?
  Moje nejvyšší vzdělání je doktorát z německé literatury, kterou miluju. Vystudovala jsem německou filologii na Filozofické fakultě Masarykovy a Palackého univerzity. Zároveň jsem jsem se stala certifikovanou česko-německou jazykovou animátorkou Tandemu Plzeň.
 • Jste schopna mě připravit na zkoušku nebo mezinárodní certifikát?
  Ano, v minulosti jsem dva roky připravovala studenty pouze na rakouské certifikáty ÖSD od úrovně A1 do úrovně B2, takže na certifikát jsem schopna studenty adekvátně připravit ve všech částech zkoušky. Zkoušky jiného typu, zvlášť potom akademické, jsem schopna pokrýt také.
 • Jak je možné domluvenou hodinu zrušit?
  Hodinu je možné zrušit 24 hodin předem.
bottom of page